Jogosítvány a jövőhöz
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

Jogosítvány a jövőhöz! - 2015

A pályázat benyújtható:
-

Nyertesek

Letöltés220.15 KB

Partnerek:

Dévai Szent Ferenc Alapítvány,

Fundația Principesa Margareta a României,

Nyilas Misi Tehetségtámogatón Egyesület,

Salvați Copiii Romania

 

A szervező és a négy partner szervezet egyenként 5 fiatalt választ ki támogatásra az alábbi irányadó szöveg szerint.


Pályázhatnak: 1991. január 1. és 1999. december 31. között született romániai diákok, valamint általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező fiatalok

 

A pályázat benyújtható: 2015. november 19. és 2016. január 19. között

 

A támogatás területe: Képzési költségek – Gépjárművek és erőgépek (B, C, D, traktor, trolibusz, villamos) vezetésére, kezelésére jogosító képzési és járulékos költségek részleges vagy teljesmértékű fedezése

 

A támogatás összértéke: 50.000 lej

 

Figyelem! 
- csak a pályázati időszak lejárta előtt beküldött hiánytalan dossziék kerülnek elbírálásra, nem lesz lehetőség a hiányzó dokumentumok utólagos pótlására.

 


A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a MOL Jogosítvány a jövőhöz Program 2015. évi, első kiírását, 1991. január 1. és 1999. december 31. között született romániai diákok, valamint általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező, szerény anyagi körülmények között élő fiatalok számára, akiknek a gépjárművezetői – személygékocsi, tehergépkocsi, autóbusz, traktor, erőgépek stb. – jogosítvány megszerzése érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

 

Pályázhatnak azok a fiatalok, akik:

 1. szakmai pályafutásuk kezdetén vannak, és/vagy
 2. munkát vállalnának, és a munkavállalásnál feltétel lenne / előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány,
 3. munkaviszonyban vannak, és munkakörük ellátásában feltétel lenne vagy előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány,
 4. rendelkeznek B kategóriás gépjárművezetői jogosítvánnyal, de munkavállalásukhoz, illetve munkaköri teendőik ellátásához feltétel lenne / előnyt jelentene nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító engedély,
 5. valamilyen más célból szeretnének gépjárművezetői jogosítványt szerezni, de az ezzel járó költségek túlhaladják anyagi lehetőségeiket


A TÁMOGATÁS MÓDJA:

Egy pályázó legtöbb 3.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet:

 1. személygépkocsi, traktor, erőgépek vezetésére, kezelésére feljogosító gépjárművezetői engedélyhez szükséges képzési és egyéb járulékos költségek fedezéséhez,
 2. tehergépkocsi, autóbusz, villamos és egyéb nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító gépjárművezetői engedélyhez szükséges képzési és egyéb járulékos költségek fedezéséhez

 

A program részletes bemutatása (tájékoztató, pályázati formanyomtatványok) a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon található meg.

 

A pályázati iratcsomónak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:

 1. kitöltött pályázati adatlap (személyi adatok, motivációs levél, tanulmányi helyzet, munkaviszony, szociális helyzet, anyagi helyzet, jövedelem)
 2. érvényes árajánlat/árajánlatok a képzést biztostó intézmény (sofőriskola) részéről, amely tartalmazza a képzési időszakot/időszakokat
 3. kiskorúak esetében szülő/gyám nyilatkozata, amellyel hozzájárul a kiskorú pályázatához és vállalja a felügyeletet a képzés időtartamára
 4. iskolaigazgató vagy osztályfőnök vagy lelkész vagy szociális illetékes támogató nyilatkozata, amelyben vállalja a felügyeletet a képzés időtartamára,
 5. az illetékes szociális hivatal igazolása a pályázó családi és anyagi helyzetéről,
 6. a munkáltató igazolása arról, hogy a gépjárművezetői jogosítvány feltétel/előny a munkavállalásnál

 

Érvénytelennek nyilvánítjuk azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmazzák az 1-6 pontokban kért dokumentumokat.


MEGJEGYZÉS

 1. Egy pályázó csak egy pályázati iratcsomót nyújthat be! Egy pályázó csak egy partnerszervezetnél jelentkezhet.
 2. Az iskolai végzettséget igazoló dokumentumokról másolatot kérünk, amelynek az eredetivel való egyezését a 4. pontban megjelölt ajánló igazolja.
 3. A pályázati dossziét nem szolgáltatjuk vissza.

 

FONTOS

A dosszié első oldalán a következő adatokat kérjük feltüntetni:

 1. a pályázó neve, telefonszám, elektronikus postacím (e-mailcím)
 2. a kiskorú pályázó képviselőjének a neve, minősége (szülő, vagy gondviselő, gyám), telefonszám, elektronikus postacím (e-mailcím). A nagykorú pályázó ajánlójának a neve, minősége (iskolaigazgató, osztályfőnök, lelkész, szociális illetékes), telefonszám, elektronikus postacím (e-mailcím)

 


A dossziét a következő címre kérjük elküldeni:
A Közösségért Alapítvány, 400110 Kolozsvár, OP 1, CP 1141.

A borítékra írják rá: MOL JOGOSÍTVÁNY A JÖVŐHÖZ PROGRAM

Beküldési határidő: (a feladási postabélyegző dátuma) 2016. január 19.

 

A késve elküldött vagy hiányos pályázatokat nem bíráljuk el.

 

A pályázatokat oktatási, munkaügyi, szociális szakemberek értékelik és a szervező, valamint a partner egyesületek vezető testületei bírálják el. A pontozás a pályázó tanulmányi eredményei, motivációs levele és szociális rászorultsága alapján történik. A nyertesek névsorát A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hagyja jóvá. Az Alapítvány valamennyi pályázót (e-mailen vagy postán elküldött) levélben értesít az eredményhirdetésről, a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A nyertesek azt követően juthatnak a támogatáshoz, hogy aláírták és visszaküldték a szerződést.


A támogatás összegét az Alapítvány a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, a szerződésben feltüntetett bankszámlá(k)ra utalja. Valamennyi nyertes pályázó köteles elszámolni a támogatási összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti.

 

A pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.rohonlapon tesszük közzé 2016. február 15-ig, a nyerteseknek 2016. március 1-ig küldjük el a támogatási szerződést.

 

Szóbeli kérdéseikre a 0752-018760-as telefonon válaszolunk munkanapokon 10 és 17 óra között, írásbeli kérdéseiket a jogositvany@pentrucomunitate.ro e-mail címen várjuk.

 

Tekintettel a zsűri azon tagjaira, akik nem értenek magyarul, a jelentkezéshez szükséges típusnyomtatványokat csak román nyelven bocsátjuk a pályázók rendelkezésére, és kérjük, hogy román nyelven töltsék ki. A programmal kapcsolatos bármilyen kérdésekre azonban magyar nyelven is válaszolunk a fent említett elérhetőségeken.

Jogosítvány a jövőhöz