Permis pt viitor 2019
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

Jogosítvány a jövőhöz! - 2019

A pályázat benyújtható:
-

A Jogosítvány a jövőhöz program 2019-es kiírásának nyertesei: 

Pályázhatnak: hátrányos anyagi körülmények között nevelkedő, általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező fiatalok akik 1995. január 1. és 2002. szeptember 1 között születtek.

Figyelem!

 • C/CE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár: minimum 21 év.
 • D/DE kategóriás jogosítvány megszerzéséhez a korhatár: minimum 24 év.

A pályázat benyújtható: 2019. november 27. – 2020. január 25. között

A támogatás területe: Képzési költségek – Gépjárművek és erőgépek (B, C, D, traktor, trolibusz, villamos) vezetésére, kezelésére jogosító képzési és járulékos költségek részleges vagy teljesmértékű fedezése, illetve a pálya alkalmassági bizonyítvány („atestat”) megszerzésével járó költségek részleges vagy teljes mértékű fedezése a C, CE, D vagy DE kategóriák esetében.
A támogatás összértéke: 75.000 lej

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a Jogosítvány a jövőhöz 2019. évi, ötödik kiírását, 1995 és 2002 között született romániai diákok, valamint általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező, szerény anyagi körülmények között élő fiatalok számára, akiknek a gépjárművezetői – személygékocsi, tehergépkocsi, autóbusz, traktor, erőgépek stb. – jogosítvány megszerzése érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

Pályázhatnak azok a fiatalok, akik:

 1. szakmai pályafutásuk kezdetén vannak, és/vagy
 2. munkát vállalnának, és a munkavállalásnál feltétel lenne / előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány,
 3. munkaviszonyban vannak, és munkakörük ellátásában feltétel lenne vagy előnyt jelentene a gépjárművezetői jogosítvány,
 4. rendelkeznek B kategóriás gépjárművezetői jogosítvánnyal, de munkavállalásukhoz, illetve munkaköri teendőik ellátásához feltétel lenne / előnyt jelentene nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító engedély,
 5. valamilyen más célból szeretnének gépjárművezetői jogosítványt szerezni, de az ezzel járó költségek túlhaladják anyagi lehetőségeiket
 6. A támogatás módja

Egy pályázó legtöbb 3.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet:

 1. személygépkocsi, traktor, erőgépek vezetésére, kezelésére feljogosító gépjárművezetői engedélyhez szükséges képzési és egyéb járulékos költségek fedezéséhez,
 2. tehergépkocsi, autóbusz, villamos és egyéb nagyobb gépjárművek vezetésére, kezelésére feljogosító gépjárművezetői engedélyhez szükséges képzési és egyéb járulékos költségek fedezéséhez.

A program részletes bemutatása (tájékoztató, pályázati formanyomtatványok) a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon található meg.

Pályázati anyagok

A pályázati kérelem benyújtási módja:
 - online, A Közösségért Alapítvány honlapján, egy személyes fiók létrehozásával (ebben az esetben minden csatolmányt online kell feltölteni),
vagy
 - papíron (ebben az esetben a teljes dossziét postán kell elküldeni).

A pályázati dossziénak tartalmaznia kell a következőket:

 1. Kitöltött pályázati űrlap
 2. Motivációs levél, amely részletezi a pályázó tanulmányait, munkahelyeit, a támogatás igénylésének anyagi és szociális hátterét, vizsgahelyzetekben szerzett tapasztalatot ha van ilyen, valamint a jogosítvány megszerzésének személyes motivációját
 3. A polgármesteri hivatal vagy egy illetékes civil szervezet által kibocsátott szociális ankét
 4. Kiskorúak esetében szülő/gyám nyilatkozata, amellyel hozzájárul a kiskorú pályázatához és vállalja a felügyeletet a képzés időtartamára. Nagykorúak esetében igazgató, tanár, osztályfőnök, lelkipásztor, szociális munkás, munkáltató, stb. támogató nyilatkozata, amellyel nyertes pályázás esetén vállalja a pályázó támogatását és felügyeletét a képzés ideje alatt
 5. Érvényes árajánlat a képzést biztostó intézmény (sofőriskola) részéről, amely tartalmazza a képzési időszakot/időszakokat
 6. Az elért legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat (például érettségi diplomáról készült másolat, iskolai igazolás, stb.)
 7. Előnyt jelent: munkáltatói igazolás, mely tanúsítja, hogy a hajtási engedély megléte feltétel vagy előny a munkahely megszerzésénél vagy megtartásánál.
 8. Előnyt jelent: egy civil szervezet vagy egy állami intézmény (iskola, gyermekotthon, vagy egy más, a Gyermekvédelmi Hatósághoz tartozó intézmény) által kibocsátott hivatalos irat, amely indokolja a támogatás szükségességét és ajánlja a pályázót a programra.

Megjegyzések

 • Érvénytelennek nyilvánítjuk azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmazzák az 1-6 pontokban kért dokumentumokat.
 • Csak a határidőre beküldött, hiánytalan dossziék kerülnek elbírálásra, nem lesz lehetőség a hiányzó dokumentumok utólagos pótlására.
 • A pályázati dossziét nem szolgáltatjuk vissza.

Határidők

A sofőriskolába való beiratkozás határideje: a szerződés aláírásától számított egy hónapon belül.
A sofőriskolában való elméleti és gyakorlati képzés befejezése (a kedvezményezett készen áll beiratkozni a rendőrségi vizsgákra): 2020. október 31.

Fontos

A pályázati dosszié első oldalán a következő adatokat kérjük feltüntetni:

 1. A pályázó neve, telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím)
 2. A kiskorú pályázó képviselőjének a neve, minősége (szülő, vagy gondviselő, gyám), telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím). A nagykorú pályázó ajánlójának a neve, minősége (iskolaigazgató, osztályfőnök, lelkész, szociális illetékes), telefonszám, elektronikus postacím (e-mail cím).

A pályázati dossziét a következő címre kérjük elküldeni egy példányban:

A Közösségért Alapítvány/Fundația Pentru Comunitate, 400750 Kolozsvár, O.P. 1, C.P. 390.
A borítékra írják rá: Jogosítvány a jövőhöz!

Beküldési határidő: (a feladási postabélyegző dátuma) 2020. január 25.

A késve elküldött vagy hiányos pályázatokat nem bíráljuk el.

A pályázatokat oktatási, munkaügyi, szociális szakemberek értékelik; a pontozás a pályázó tanulmányi eredményei, motivációs levele és szociális rászorultsága alapján történik. A pályázatok elbírálásának idején a bíráló bizottság telefonon is megkeresheti a pályázót további tájékozódás érdekében. A nyertesek névsorát A Közösségért Alapítvány Kuratóriuma hagyja jóvá. Az Alapítvány a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A nyertesek azt követően juthatnak a támogatáshoz, hogy aláírták és visszaküldték a szerződést.

A támogatás összegét az Alapítvány a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint, a szerződésben feltüntetett bankszámlá(k)ra utalja. Valamennyi nyertes pályázó köteles elszámolni a támogatási összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti.

A pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon tesszük közzé 2020. február 28-ig, a nyerteseket 2020. március 15-ig értesítjük írásban.

Szóbeli kérdéseikre a 0752-018760-as telefonon válaszolunk munkanapokon 10 és 17 óra között, írásbeli kérdéseiket a jogositvany@pentrucomunitate.ro e-mail címen várjuk.

A program résztvevői a 677/2001-es adatvédelmi törvény értelmében a következő jogokkal rendelkeznek: a tájékozódáshoz való jog (12. cikkely), az adatokhoz való hozzáférési jog (13. cikkely), az adatok módosításának a joga (14. cikkely), az ellenkezés joga (15. cikkely), a bírósághoz való fordulás joga (18. cikkely). E jogok érvényesítése ügyében A Közösségért Alapítványhoz fordulhatnak levélben a 400750 Kolozsvár, Deák Ferenc u. 14/22/B. (Bd. Eroilor nr. 14/22/B) postacímen.

A 2018. május 25-én az Európai Unió valamennyi tagállamában érvénybe lépett 2016/679. számú adatkezelési törvény értelmében A Közösségért Alapítvány garantálja a Program valamennyi résztvevője számára adatai bizalmasságát. A személyi adatokat a résztvevők azonosítása, a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel, és a támogatás folyósítása érdekében dolgozza fel, amiként az a Programtájékoztatóban szerepel. A Program résztvevőinek a személyi adatait nem szolgáltatja ki egy harmadik félnek, nem használja fel más célra, és a Program lejártával megsemmisíti azokat. A pályázók kötelesek betartani az Európai Unió 2016/679. számú törvényét.

Permis pt viitor 2019

Zsűri

Gazda Árpád
Gazda Árpád

Az alapítvány elnöke, újságíró, a Magyar Távirati Iroda erdélyi tudósítója. A Temesvári Tudományegyetemen szerzett fizikusi-, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen rádiós újságírói oklevelet, a temesvári forradalom idején letartóztatták. Újságírói karrierjét 1990-ben a Romániai Magyar Szónál kezdte, majd a Szabad Európa Rádió magyar adásának romániai tudósítója, az Erdélyi Napló hetilap főszerkesztője, és a Krónika napilap vezető szerkesztője volt. A történelmi valóság szolgálatában végzett újságírói munkásságáért díjazta a Temesvári Forradalom Emlékezete Egyesület, az év legjobb riportjáért pedig 1997-ben a Magyar Újságírók Romániai EgyesületeMikor kicsi voltam, magyar voltam című riportkötete 202-ben jelent meg.

Brandusa Armanca
Brînduşa Armanca

Újságíró és egyetemi tanár újságírás szakon. A Szabad Európa Rádiónál, illetve a 22 hetilap, Expres, Timișoara és Ziua folyóiratoknál volt szerkesztő, valamint kiadói igazgató. A Román Televízió Temesvári Stúdióját vezette hat évig. Televíziós filmjeit számos országos és nemzetközi díjjal ismerték el. A többszáz újságcikken, rádió- és tévéadáson kívül, amelyek egy aktív sajtószakember életének részét képezik, számos könyvet publikált: A körzeti televízió Romániában, Újságírók és szóvivők kommunikációs kézikönyve, Crypto üzenete, Tanulj meg győzni, Media culpa, Közelmúlt a médiában, Határsértők, A kába idők megszüntetése. A Budapesti Román Kulturális Intézet (ICR) igazgatója volt, és az EUNIC-Hungary elnöke. 2005-ben a Román Akadémia Kulturális Díjával tüntették ki, 2012-ben pedig kultúraközvetítő tevékenységéért az Emberi erőforrások minisztere a Miniszter Elismerő Oklevelét adományozta neki. A Romániai Írószövetség tagja. 

MOLNÁR-BÁNFFY KATA
Molnár-Bánffy Kata

Kommunikációs szakember, több mint húsz év munkatapasztalattal a média, a közigazgatási és politikai kommunikáció és az üzleti kommunikáció területén. Független vállalkozóként tulajdonosa és ügyvezetője a budapesti székhelyű Salt Communications, Képmás 2002 Kiadó és Képmás Online KFT vállalkozásoknak. Tanácsadóként dolgozott a Miniszterelnökségen, a Magyar Olimpiai Bizottságban és a Magyar Turisztikai Ügynökségnél. Aktív tagja több civil szervezetnek, így a Média a Családért Alapítványnak, a Magyar Vízimentésért Alapítványnak, az Associata Carola Egyesületnek. Leányvár község független alpolgármestere.

Ferencz Szabolcs
Ferencz I. Szabolcs

Az FGSZ Zrt. Elnök-vezérigazgatója. Energetikai szakember, több mint 15 éves nagyvállalati és nemzetközi tapasztalattal. 2019. februárja óta az FGSZ Zrt. Elnök-vezérigazgatója. Ezt megelőzően üzleti, politikai kommunikációs, valamint kulturális területen szerzett munkatapasztalatot – így többek között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumán kabinetfőnök, továbbá a Művészetek Palotája építéséért felelős miniszteri biztos. A budapesti székhelyű SEED Üzleti Iskola Kuratóriumának elnöke, valamint tagja a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Tanácsadói Testületének. 2015. óta tölti be a WPC Magyar Nemzeti Bizottságának elnöki tisztét, valamint 2011-től az Európai Gyáriparosok Kerekasztalának (ERT) társult tagja.